امروز: جمعه 26 شهريور ماه 1400 مصادف با 17 / 9/ 2021
#در_خانه_بمانیم.
کشوری که مردمانش مسئولیت اجتماعی را درک کنند، از تمام بحران ها عبور خواهد کرد.
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند***چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند.
ما زمانی رشد می کنیم که با چالشی مواجه میشیم، نه وقتی که مسائل ساده هستند..

ایفای تعهدات را پیگیری کنید!

بانک مرکزی در بخشنامه ای بانکها را مامور کرد تا ایفای تعهدات را پیگیری نموده و چنانچه واردکننده ای از این درصد مجاز، تعرض کرد، به او خدمات بانکی ندهند.

به گزارش «درفش صنعت» بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانکهای عامل محدودیت‌های جدیدی برای آن دسته از واردکنندگانی وضع کرد که بر مبنای آن، اگر درصد تعهدات ایفا نشده ارزی واردکنندگان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی کمتر از 15 درصد باشد، بانکها از ارایه خدمات به آنها جلوگیری کند.

«درفش صنعت» متن کامل این بخشنامه را منتشر کرد:

احتراما پیرو نامه عمومی شماره 98/438524 مورخ 98/12/19 مرتبط با دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان بدینوسیله در اجرای مصوبه یکهزار و دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار و حسب تصمیمات متخذه، حد نصاب تعیین شده در ماده 4 دستورالعمل اجرایی مذکور از 20 درصد به 15 درصد کاهش می‌یابد. بدین لحاظ مقتضی است در صورت فزونی درصد تعهدات ارزی ایفا نشده واردکننده اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از 15 درصد ضمن رعایت سایر مفاد نامه عمومی شماره 98/118034 مورخ 98/4/11 از ارایه خدمات بانکی مورد اشاره در نامه عمومی اخیرالذکر به واردکنندگان مزبور اجتناب نمایید.

ضمنا لازم است پیگیری لازم تا حصول نتیجه و ایفای کامل تعهدات حسب ضوابط و مقررات صورت پذیرد. یادآور می‌گردد حد نصاب مذکور به درصدهای کمتر نیز کاهش خواهد یافت. مقتضی است دستور فرمایید تا مراتب به واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت لازم صورت بپذیرد.

اداره سیاستها و مقررات ارزی

عبدالرسول شعبانی

قربانعلی حاجی رضایی

نظرات
* *
*
       

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به پایگاه خبری درفش صنعت میباشد.

طراحی و پیاده سازی توسط برآیند .